Abda Község

abda cimer

Polgármesteri köszöntő

Szabo Zsolt polgarmester

Kedves Látogató!

Tisztelettel köszöntöm honlapunkon! Engedje meg, hogy e rövid bemutatkozással hasznos információkat kínáljak Önnek községünkről.

Abda közös önkormányzati hivatal székhelye. A közös hivatalhoz tartoznak még Börcs és Ikrény községek. Így együtt közel 6600 fős közösséget alkotunk. A községünk lakóinak száma 3368 fő, többségük Győrben dolgozik.

Legfrissebb információk

Továbbiak load all

Abdai Hír-Lapok

 

 2024.

 

Február

Március

Április

Május

 

2023.

-január

-február

-március-április

-május- június

-július-augusztus

-szeptember-október

-november-december

 

 

2022.

-január

-február

-március

-április

-május

-június

-július

-augusztus

-szeptember

-október

-november

-december

 

2021.

-január

-február

-március

-április

-május

-június

-július

-augusztus

-szeptember

-október

-november

-december

 

2020.

- január

- február

- március

- április

- május

- június

- július

- augusztus

- szeptember

- október

- november

 - december 

 

2019.

 

- január

- február

- március

- április

- május

- június

- július

- augusztus

- szeptember

- október

- november

 - december 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Választási bizottság

A választási bizottság

- tagjainak és póttagjainak neve, elérhetőségei

 • Elnök: Szalai Miklós (+36-30/939-4737; Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Elnökhelyettes: Edvi László (+36-30/664-1104; Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)
 • Tag: Pőcéné Magyar Margit (+36-20/363-5518; Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)
 • Megbízott tag: Dr. Mészáros Ariel Ferenc (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

 

 • Póttagok:
  • Kozma Sándor (+36-30/937-0705; Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)
  • Szabó Sándor (+36-30/927-5592; Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

- ülésének várható időpontja és részletes napirendje

 • Alakuló ülés időpontja: 2023. december 4. 16:30
 • Napirend: 
  • HVB elnökének megválasztása
  • HVB  elnök-helyettesének megválasztása
  • Felhatalmazás az elnök részére a határozatban lévő név-, szám- vagy más elírás kijavítására
  • A HVB-hez benyújtott kifogásnak az elbírálására jogosult választási bizottsághoz történő áttétel hatáskörének átruházása
  • Képviselői megbízólevél átadására vonatkozó hatáskör elnökre történő átruházása
  • Egyéb időszerű kérdések

HVB ÜLÉSEK:

1. A HVB alakuló üléséről készült jegyzőkönyv az alábbi linken érhető el.

HVB alakuló ülés jegyzőkönyve

További ülések:

Meghívó 2024.05.06.

Jegyzőköny 2024.05.06.

 

14/2024. (V.6.) HVB határozat a polgármesterjelöltek sorsolásáról

1_2024_V.6._HVB_határozat_Ráczné_Balogh_Noémi_polgármesterjelölt

2_2024_V.6._HVB_határozat_Szabó_Zsolt_polgármesterjelölt

 

15/2024. (V.6.) HVB határozat az egyéni listás jelöltek sorsolásáról

3_2024_V.6._HVB_határozat_Visi_József_képviselőjelölt

4_2024_V.6._HVB_határozat_Szalai_Gabriella_képviselőjelölt

5_2024_V.6._HVB_határozat_Dr._Boros_István_képviselőjelölt

6_2024_V.6._HVB_határozat_Fodor_Richárd_képviselőjelölt

7_2024_V.6_HVB_határozat_Varga_Dénes_József_képviselőjelölt

8_2024_V.6._HVB_határozat_Borbély_Sándorné_képviselőjelölt

9_2024_V.6._HVB_határozat_Dr._Pásztor_János_képviselőjelölt

10_2024_V.6._HVB_határozat_Szémann_Tamás_képviselőjelölt

11_2024_V.6_HVB_határozat_Juhász_Balázs_képviselőjelölt

12_2024_V.6._HVB_határozat_Szalai_Ákos_képviselőjelölt

13_2024_V.6._Bedecsné_Kosztolányi_Violetta_képviselőjelölt

 

Meghívó_2024.05.14.

Jegyzőkönyv 2024. 05.14. 

 

Meghívó 2024.06.03

Jegyzőkönyv 2024.06.03

 

Jegyzőkönyv választás eredményének megállapításáról 2024.06.10

HVB határozat polgármester választás eredményéről 2024.06.10

HVB határozat egyéni listás képviselő választás eredményéről 2024.06.10

 

 

 

 

Adatkezelési tájékoztató

 

ADATVÉDELEM

 

Szervezetünk kiemelt figyelmet fordít az Ön személyes adatainak védelmére.

A személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeinket az Európai Uniós általános adatvédelmi rendeletben (GDPR: General Data Protection Regulation) kötelezően előírt és alkalmazandó szabályok tekintetében felülvizsgáltuk és elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy az abban, valamint a hazai hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően végezzük. 

 

I. Az adatkezelésről általánosságban
Adatkezeléssel kapcsolatos főbb információk

 

Mi az adatkezelési tájékoztató célja?

A tájékoztatás célja az, hogy átfogó felvilágosítást adjunk Önnek arról, hogy miként gyűjtjük, használjuk fel, osztjuk meg és védjük azon személyes adatait, melyeket a tevékenységünk során, vagy a weboldalunk használata közben kezelünk Önnel kapcsolatban, továbbá itt lehet tájékozódni arról is, hogy miként lehet kapcsolatba lépni velünk, ha kérdése lenne az adatkezelésünkkel kapcsolatban.

Ki az adatkezelő?

Személyes adatainak kezelője az alábbi szervezetek lehetnek:

 • Abdai Közös Önkormányzati Hivatal
 • Abda Község Önkormányzata
 • Abdai Településüzemeltetési Kft.
 • Mézeskalács Körzeti Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
 • Rábca Menti Szociális Szolgáltató Ház

Hogyan lehet velünk kapcsolatba lépni?

A véleménye számít nekünk! Amennyiben bármilyen kérdése vagy észrevétele lenne a személyes adatai kezelésével kapcsolatban, akkor az adatvédelmi tisztviselőnkhöz vagy ügyfélszolgálatunkhoz fordulhat a következő elérhetőségek egyikén:

 • E-mailben: az abda<kukac>peterszalay.hu elektronikus címen közvetlenül az adatvédelmi tisztviselőnkhöz fordulhat.
 • Telefonon az itt található telefonszám bármelyikén: 96/553-233
 • Levélben az itt található postacímen: 9151 Abda, Szent István u. 3.
 • Személyesen a szervezet székhelyén, vagy telephelyén,
 • E-papíron keresztül a megfelelő témakör kiválasztásával elektronikus úton.

Alapelveink

Szervezetünk elkötelezett személyes adatai védelme mellett. Fontosnak tartjuk, hogy a közfeladatellátásunk során a kezelésünkbe kerülő személyes adatokra kiemelt figyelmet fordítsunk, a birtokunkban lévő adatait megvédjük és a hatályos adatkezelésre vonatkozó jogszabályok szerint kezeljük.

Milyen adatait kezeljük?

Az, hogy milyen információkat kezelünk Önről, illetve, hogy ezeket az információkat milyen módon szereztük meg, nagyban függ attól, hogy milyen ügyben állunk kapcsolatban egymással. Nem mindegy, hogy hatósági eljárásban ügyfél-hatóság kapcsolatban állunk egymással, vagy pedig csak érdeklődőként lépett kapcsolatba velünk. Az sem mindegy, hogy a személyes adatokat Öntől kértük be, vagy más forrásból szereztük be.

Lehetnek ezek a személyes adatok a klasszikus név, lakcím, édesanyja neve és társai, vagy kapcsolattartási adatok (pl. email cím), de akár szociális helyzetre vonatkozó különleges adatok, vagy jövedelemre és vagyonra vonatkozó adatok is.

A különféle adatkezeléssel kapcsolatban erre vonatkozó konkrét információkat a specifikus adatkezelési tájékoztatókban lehet olvasni.

Milyen jogalapon kezeljük az adatait?

Jogi kötelezettség teljesítése folytán: ide tartoznak például azok az adatok, amelyeket azért kell kezelnünk, hogy az adózással és könyveléssel kapcsolatos kötelezettségeinket teljesíteni tudjuk. Adatai kezelésére szigorú belső szabályzatok vonatkoznak, amelyek biztosítják, hogy azokat a jogszabályokat betartva, a jogszabály által előírt ideig kezeljük.

Közérdekű feladat végrehajtása, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása folytán: ide kell érteni minden olyan esetet, amikor a szervezetünk jogszabályi rendelkezés alapján közfeladatot lát el, vagy közhatalmi szervként lép fel. Tipikusan ilyenek a hatósági eljárások, engedélyezések, tiltások, szankcionálások. A kevésbé hatósági jellegű esetek közül pedig példaként említhetjük az óvodai nevelés ellátását, vagy a köztemető üzemeltetését.

Közérdekű célból: Az adatkezelés alapját képező közérdekű célt kizárólag törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben, különleges adatnak vagy bűnügyi személyes adatnak nem minősülő adat esetén – helyi önkormányzat rendelet állapíthat meg. Tipikusan ilyen eset a közterületen alkalmazott elektronikus megfigyelő rendszer üzemeltetése.

Hozzájárulás alapján: ide értünk minden olyan esetet, mikor – előzetes tájékoztatást követően – úgy nyilatkozott, hogy bizonyos személyes adatait kezelhetjük. Az adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulást bármikor visszavonhatja.

A szervezet jogos érdekében: ide értünk minden olyan esetet, ahol az adatkezelés a szervezet vagy a vele kapcsolatban álló magánszemélyek jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Amennyiben személyes adatait ilyen jogalappal kezeljük, mindig felmérjük jogos érdekeinket, hogy meggyőződjünk arról, hogy azokkal szemben nem élveznek előnyt az Ön jogai. Ha a személyes adatait ezen a jogalapon kezeljük, akkor jogában áll tiltakozni az ilyen adatkezelés ellen. 

Kikkel osztjuk meg a személyes adatait?

Főszabály szerint az adatokat harmadik fél részére jogszabályi felhatalmazás nélkül, vagy ha azt a közérdekű feladatellátás módja nem követeli meg, nem továbbítjuk, ám felhívjuk az Érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Az adattovábbításra irányuló megkeresést követően a rendelkezésre álló adatok alapján megvizsgáljuk az adattovábbítás feltételeinek fennállását, a kérés teljesíthetőségét. Az adattovábbítási kérelem abban az esetben teljesíthető, ha az tartalmazza: az adattovábbítás célját, jogalapját (törvényi rendelkezés pontos megjelölését), a kért adatok körének pontos meghatározását, az érintett személy (személyek) azonosításához szükséges adatokat. Amennyiben az adattovábbítás feltételei fennállnak, az adatokat a megkeresést benyújtó szerv rendelkezésére kell bocsátani.

A fenti eseten kívül a szerződött adatfeldolgozóknak, a szervezeten belüli munkavállalóknak, illetve az önkormányzatnak a költségvetési szervei részére megküldésre kerülhetnek az Ön személyes adatai. Ilyen adatfeldolgozó tipikusan az adminisztratív feladatokat ellátó Hivatal, a Magyar Posta, az elektronikus levelezésünket biztosító tárhelyszolgáltató, stb.

Minden esetben figyelünk arra, hogy akiknek továbbítjuk az adatokat, azok megfelelő garanciákat nyújtsanak az adatvédelemi jogszabályoknak megfelelő adatkezelésre, és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Nemzetközi adattovábbítás történik-e?

Előfordulhat, hogy adatait az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban található szolgáltatókhoz továbbítjuk (harmadik országba történő adattovábbítás). Harmadik országnak minősülnek az Európai Gazdasági Térségen (EGT, azaz az Európai Unió tagállamai, továbbá Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc) kívüli országok. Ilyen jellegű adattovábbítás akkor fordulhat elő tipikusan, ha a bérelt szervereink, (azaz ahol az adatokat tároljuk) az EGT-n kívül találhatók.

Ritka esetekben előfordulhat olyan határon átnyúló közigazgatási eljárás, ahol harmadik ország államának hatóságával kell együtt dolgoznunk. Tipikusan előfordulhatnak ilyen esetek a hagyatéki ügyekben, vagy külföldön igénybevett adókedvezményekhez kapcsolódó igazolások kiállításánál.

Ha a célországban általánosságban nem érvényesülnek az EU-ban hatályos adatvédelmi szabályok, akkor a harmadik országban található féllel kötött megállapodásban szerepelnek a harmadik országba történő adattovábbításra vonatkozó, az Európai Bizottság döntésén alapuló általános szerződéses feltételek.

Meddig tároljuk a személyes adatait?

Adatait – az adatkezelés jogalapjától függően – addig tároljuk,

 • ameddig arra jogszabályi előírás kötelez bennünket, – ennek hiányában,
 • ameddig a szervezetünkkel kötött szerződése teljesítése és a szerződésből eredő igények érvényesítése érdekében indokolt (ezért a szerződés megszűnését követően bizonyos ideig még őrizzük az adatait), vagy
 • ameddig az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását nem vonja vissza, vagy
 • ameddig a szervezetünk jogos érdekére tekintettel indokolt a személyes adat kezelése.

Az adatkezelés jogalapjától függetlenül, minden esetben csak addig kezeljük az adatait, ameddig az az adatkezelési cél teljesítéséhez feltétlenül szükséges.

Hogyan védjük a személyes adatokat?

Megteszünk minden szükséges technikai vagy szervezési intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsuk az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. Gondoskodunk tehát arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Megteszünk minden tőlünk telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalóink, illetve az esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozóink részére is előírjuk.

Adatvédelemmel és adatbiztonsággal foglalkozó munkatársaink folyamatosan felülvizsgálják az információbiztonságra vonatkozó eljárásainkat, és szükség esetén új technikai és szervezési intézkedéseket hoznak azért, hogy személyes adatait meg tudjuk védeni.

Az interneten keresztül történő kommunikáció – például az e-mail – csak abban az esetben biztonságos, ha az titkosítva van. Az internet természetéből adódóan az online kommunikáció célba érés előtt akár több országon is keresztülhaladhat. Az ellenőrzési körünkön kívül eső jogosulatlan hozzáférésért vagy adatvesztésért nem tudunk felelősséget vállalni. Pontosan ezért az elektronikus kommunikáció elsődleges formája a hitelesített elektronikus ügyintézésre dedikált platformok (e-papír, ügyfélkapu, stb.). Telefonon keresztül személyes adatokat nem kérünk el, mert egyikünk sem tud meggyőződni arról, hogy ki beszél a vonal másik végén.

Előfordulhat, hogy a weboldalunkon harmadik felek weboldalaira mutató linkek találhatók. Nem vállaljuk a felelősséget ezen harmadik felek weboldalainak biztonságáért és tartalmáért. Így tehát mindenképpen olvassa el ezen vállalatok adatkezelésére és az általuk használt sütikre vonatkozó tájékoztatóját, mielőtt használja a weboldalukat vagy megadja a személyes adatait.

Személyes adatait beépített modulokon keresztül a közösségi média felületeken megoszthatja másokkal (ilyenek például a Google, a Facebook, a Twitter, stb.), vagy olyan harmadik felek által nyújtott szolgáltatásokat is igénybe vehet, amelyek lehetővé teszik, hogy véleményét megossza másokkal, vagy más személyes információkat tegyen közzé, amelyeket harmadik felek használhatnak. A közösségi médiumokat, portálokat, alkalmazásokat és beépített modulokat a közösségi hálók üzemeltetik. Működésüket saját felhasználási feltételeik, valamint adatkezelésre és sütikre vonatkozó irányelveik szabályozzák. Kérjük, minden esetben ismerje meg ezek tartalmát!

Milyen jogai vannak a kezelt adatokkal kapcsolatban?

Előzetes tájékozódáshoz való jog: Jogosult az adatainak kezelésével kapcsolatban az átlátható tájékoztatásra, információra adatainak kezelését illetően, továbbá az érintetti jogainak gyakorlására vonatkozó lehetőségekről. Igyekszünk az Ön adatkezelésére vonatkozó információkat több módon is elérhetővé tenni. Jogosult, hogy hozzáférjen az Önre vonatkozóan gyűjtött adatokhoz, valamint arra, hogy egyszerűen és észszerű időközönként, az adatkezelés jogszerűségének megállapítása és ellenőrzése érdekében gyakorolja e jogát.

Hozzáféréshez való jog: Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kötelesek vagyunk a rendelkezésére bocsátani. Ha elektronikus úton nyújtja be a kérelmét, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban fogjuk rendelkezésre bocsátani. Mindez nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Helyesbítéshez való jog: Jogosult arra, hogy kérésre indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk a személyes adatainak kezelését. Fontos megjegyezni, hogy amennyiben az adatkezelés jogszabályi kötelezettségünkből ered, akkor az annak való megfelelés az elsődleges.

Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, az egyéb feltételek fennállása esetén. A törlés joga nem vonatkozik a jogszabály által meghatározott kötelező adatkezelésekre. Egyes esetekben jogi kötelezettségünk áll fenn bizonyos adatok kezelése tekintetében, ezért az adatok törlési kérelme nem teljesíthető különösen a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése céljából kezelt személyes adatok esetében.

Panasz és jogorvoslat

Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek, vagy ha csak bővebb tájékoztatást kérne, akkor keresse fel adatvédelmi tisztviselőnket az abda<kukac>peterszalay.hu email címen, vagy az ügyfészolgálatunkat.

Amennyiben nem elégedett a válaszunkkal, vagy közvetlen a Hatósághoz szeretne fordulni, akkor felkeresheti közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot az alábbi elérhetőségek egyikén:
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.;
telefon: +36 (30) 683-5969,
e-mail: ugyfelszolgalat<kukac>naih.hu (Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a NAIH ezen email címet nem tekinti hivatalos elektronikus elérhetőségnek. Amennyiben elektronikus úton kívánja benyújtani a kérelmét, használja az e-papír szolgáltatást a https://epapir.gov.hu/ oldalon)
web: https://www.naih.hu

 

Sütik (cookies) kezelése

Tájékoztató a cookie-ról és egyéb nyomkövetési technológiákról, hogyan használjuk őket és hogyan kezelheti őket.

 

Mi az a süti?

A cookie-k kis fájlok, amelyek az eszközén tárolódnak, amikor meglátogat egy webhelyet. A cookie-k felelnek azért, hogy a webhely minden alkalommal emlékezzen Önre és arra, hogyan használta az oldalt.

Milyen más hasonló nyomkövetési technológiák vannak?

Ez bármely más módszerre vonatkozik, amelyet információ tárolására, információkhoz való hozzáférésre vagy tevékenységek követésére használnak az Ön eszközén. Például Local Shared Object („flash cookie-k”), szkriptek, nyomkövető pixelek és bővítmények, alkalmazáskövetők (beleértve az SDK-kat is) az okostelefonokon, táblagépeken, okostévéken vagy egyéb eszközökön.

Milyen sütiket és mire használunk?

A cookie-k általában egyedi alfanumerikus azonosítót tartalmaznak, amely a böngészőben található meg. Bizonyos esetekben nem kapcsolhatóak össze Önnel a cookie-k használatával gyűjtött információk. Van olyan eset, amikor lehetővé tehetik számunkra, hogy ezeket az információkat összekössük Önnel és személyes adataival, de weboldalunk ilyen cookie-t nem alkalmaz.

Feltétlenül szükséges cookie-k: A szükséges cookie-k szükségesek az oldal alapvető funkcióinak engedélyezéséhez. Ezek elengedhetetlenek weboldalunk hatékony működéséhez és szolgáltatásaink használatához és nem kapcsolhatók ki. Ezek a cookie-k elengedhetetlenek ahhoz, hogy navigálhasson a webhelyen, és használhassa annak funkcióit, mint például a webhely biztonságos területeinek elérése. Ezek a sütik nem tárolnak személyes azonosításra alkalmas adatokat.

Analitikus cookie-k: Az analitikai sütiket arra használjuk, hogy megértsük, hogyan lépnek kapcsolatba a látogatók a weboldallal. Ezek a cookie-k segítenek információt szolgáltatni olyan mutatókról, mint a látogatók száma, a visszafordulási arány, és a forgalom forrása. A használatuk célja az, hogy fel tudjuk mérni a látogatók használati szokásait, hogy melyik tartalom érdekes és melyik nem. (Például: leggyakrabban felkeresett oldal a háziorvos elérhetősége, stb.)

Mik azok az elsődleges sütik?

Az elsődleges cookie-kat a meglátogatott webhelyek hozzák létre. A webhely elérési címe a címsávban látható.

Hogyan értesítjük Önt a sütik használatáról és hogyan kérjük hozzájárulását?

Első látogatáskor honlapunkon, a képernyő alsó részén felugrik egy tájékoztató arról, hogy a honlapunk az itt megismerhető sütiket használja, illetve egy link, amely ehhez a tájékoztatóhoz vezet.

Hogyan ellenőrizheti, törölheti vagy távolíthatja el a sütiket?

A weboldalak megfelelő működése érdekében a legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a sütiket. Fontos tudni, hogy ha néhány vagy az összes süti tiltása/eltávolítása mellett dönt – amit böngészője beállításai között bármikor megtehet –, az megváltoztathatja a weboldal működését, ami a számítógépe többi felhasználóját is érinteni fogja. A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

Windows

Mac OS X

Linux

iOS

Android

 

 

 

 

Választási iroda

Abdai Helyi Választási Iroda vezetője: dr. Dukkon Eszter jegyző
címe: 9151 Abda, Szent István u. 3. 
telefonszáma: 96/553-231; 20/483 8912
elektronikus levélcíme: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Választási iroda vezetőjének általános helyettese: Baksa Péter aljegyző
telefonszáma: 96/542-050; 20/801 8811
elektronikus levélcíme: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Választási iroda vezetőjének pénzügyi helyettese: Berkes Katalin pénzügyi ügyintéző
telefonszáma: 96/553-232
elektronikus levélcíme: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
    
Választási Iroda munkatársa:Paszabi Marianna ügyintéző
telefonszáma: 96/553-231
elektronikus levélcíme:  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

HVI döntések, közlemények :

Abdai Helyi Választási iroda vezetőjének döntései, közleményei:

HVI 1/2023. (X.30.) határozat a képviselő-testületi tagok számának meghatározásáról

HVI 1/2024. (IV.04.) közlemény a szükséges ajánlások számáról (polgármester, képviselő) 

1/2024. (V.30) HVI vezető határozata megbízás visszautasításáról

Választási szervek

A választási iroda 

- vezetőjének neve: dr. Dukkon Eszter

- hivatali helyiségének adatai: 9151 Abda, Szent István u. 3.

- választási információs szolgálat elérhetőségei: 

 • Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Baksa Péter HVI vezető-helyettes: +36-20/801-8811; Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

HVI döntések, közlemények :

Abdai Helyi Választási iroda vezetőjének döntései, közleményei:

HVI 1/2023. (X.30.) határozat

HVI 1/2024. (IV.04.) közlemény a szükséges ajánlások számáról (polgármester, képviselő) 

Jelölteknek

Nyomtatványok

https://www.valasztas.hu/helyi-onkormanyzati-valasztasok1

 

Határidők

https://vtr.valasztas.hu/onk2024/valasztopolgaroknak/szavazasi-informaciok/hataridok/?tab=organization

       Tájékoztatás jelöltállításról:

       https://www.valasztas.hu/helyi-onkormanyzati-valasztasok2

 

      Megbízott választási bizottsági tag bejelentésére szolgáló nyomtatványok

      https://www.valasztas.hu/ep_onk_vbtag

 

      Névjegyzéki adatszolgáltatásról szóló tájékoztatás

      https://www.valasztas.hu/onk_nevjegyzekiadatok

 

Közadat

I. Szervezeti, személyzeti adatok
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
1.1.1. Önkormányzat
Alapadatok (elérhetőségi adatok, szervezeti struktúra)
Polgármester
Alpolgármester
Képviselő-testület
Bizottságok
1.1.2. Közös Önkormányzati Hivatal
Alapadatok (elérhetőségi adatok, szervezeti struktúra)
Jegyző
1.2. A felügyelt költségvetési szervek
1.3. Gazdálkodó szervezetek
1.4. Közalapítványok
1.5. Lapok
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv
1.7. Költségvetési szervek

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
2.3. Közszolgáltatások
2.4. A szerv nyilvántartásai
2.5. Nyilvános kiadványok
2.6. Döntéshozatal, ülések
2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
2.8. Pályázatok
2.9. Hirdetmények
2.10. Közérdekű adatok igénylése

III. Gazdálkodási adatok
3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések
3.1.1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája
3.1.2. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
3.1.3. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
3.1.4. A működés eredményessége, teljesítmény
3.1.5. Működési statisztika
3.2 Költségvetések, beszámolók
3.2.1. Számviteli beszámolók
3.2.2. Éves költségvetések
3.2.3. A költségvetés végrehajtása
3.3. Működés
3.3.1. A foglalkoztatottak
3.3.2. Támogatások
3.3.3. Szerződések
3.3.4. Koncessziók
3.3.5. Egyéb kifizetések
3.3.6. Európai Unió által támogatott fejlesztések
3.3.7. Közbeszerzések

Számlaszámok - Adó

 Abda Községi Önkorm.Képv.T. Késedelmi Pótlék Számla  11737007-15366595-03780000 
 Abda Községi Önkorm.Képv.T. Iparűzési Adó Beszed. Szla.  11737007-15366595-03540000
 Abda Községi Önkorm.Képv.T. Gépjárműadó Beszed. Szla.  11737007-15366595-08970000
 Abda Községi Önkorm.Képv.T. Magánsze.Komm.Adó Számla  11737007-15366595-02820000 
 Abda Községi Önkorm. Képv.T.Talajterhelési Díj Beszed.Szla  11737007-15366595-03920000

TOP-2.1.3-16 „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések"

ERFA banner nagyPályázati konstrukció: TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

Projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-16-GM1-2019-00001

Projekt címe:    Abda települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése

Kedvezményezett neve: Abda Község önkormányzata

Kedvezményezett címe: 9151 Abda, Szent István utca 3.

Konzorciumi partner: Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzati Hivatal

Elnyert támogatás: 90 000 000 forint

Támogatás intenzitása: 100%

Finanszírozó alap: ERFA

Projekt célja és tartalma:

A fejlesztés által érintett terület Abda belterületén helyezkedik el, a település központjának közvetlen szomszédságában. A kapcsolódó részek csapadékvíz elvezetése vagy helyben tározásának kérdése a napjainkig nem megoldott. A terület magassági viszonyi adottak, így a mély fekvésű területre szabályozatlanul lefolyó csapadékvizeket kormányozni tározni és irányítani kell.

Bővebben...

Fogorvosi rendelő

Fogorvosi alapellátás

 

Dr. Wolf Mária fogorvos

 

Abda, Dózsa György utca 18.

Akut esetek kivételével bejelentkezés szükséges az alábbi telefonszámon:

 

 +36 20/ 365 54 76

 

Rendelési idő:

Hétfő:           13:30-19:30

Kedd:             7:30-13:30

Szerda:          7:30-13:30

Csütörtök:      8:30-14:30 

Péntek:          7:30-13:30 ( iskolafogászat)

 

Magánrendelés:

Csütörtök:     14:30-16:30

Országgyűlési választás - 2022

  

Kérelmek az országgyűlési választással kapcsolatosan és egyéb információk - Letöltés

Országos népszavazás - Letöltés

Abda - Tájékoztató a választópolgárok számára az országgyűlési választásról és országos népszavazásról - Letöltés

Egyszerűsített tájékoztató választás 2022 - Letöltés

Országgyűlési választás népszavazás hirdetmény - Letöltés

 

 

Választási kérelmek:

 

 

 

 

Videók

2021  
   
   
   
   
   
   
2020  
   
 
   
 
   
 
 
   
   
 
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

   
 
2019  
 
   
 
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
    
   
    
   
   
   
 
   
 
   
   
   
   
   
   

   
   
   
 
   
   
   
 
   
 
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Elektronikus ügyintézés

Egy vállalkozás üzemeltetése sosem egyszerű feladat, de a helyi iparűzési adó bevallás már nem jelent gondot.


Intézze hivatalos ügyeit elektronikusan!

 

 

Egy új iroda berendezése sosem egyszerű feladat, de az adóegyenleg lekérdezése már nem jelent gondot.
Intézze hivatalos ügyeit elektronikusan!

 

Az új szokások kialakítása sosem egyszerű feladat, de a gépjárműadó-mentesség bejelentése már nem jelent gondot.
Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!

 

Egy szálláshely beindítása sosem egyszerű feladat, de annak nyilvántartásba vétele már nem jelent gondot.
Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!

 

Egy esküvő megszervezése sosem egyszerű feladat, de a születési anyakönyvi kivonat kiállítása már nem jelent gondot.
Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!

 

Egy vállalkozás bővítése sosem egyszerű feladat, de a behajtási engedélyek kérése már nem jelent gondot.
Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!


 

A továbbtanulás finanszírozása sosem egyszerű feladat, de a szociális támogatási kérelem benyújtása nem jelent gondot.


Bike&Boat

Az INTERREG V-A SK-HU program „Természet és kultúra” prioritási tengely 1.1. „A határtérség vonzerejének fokozása” célkitűzésének keretein belül megvalósuló „Fedezze fel a Kis-Duna és a Mosoni Duna értékeit kerékpáron és csónakkal” c. projekt a határtérség gazdag természeti és kulturális örökségének kihasználására irányul, és a „Duna szárazföldi deltája” nevű egyedülállóan vonzó és versenyképes európai turisztikai célpont létrehozása útján hozzájárul a Duna menti határon átnyúló régió vonzerejének és látogatottságának növeléséhez. A 9 projektpartner összesen 5 megye területén fekvő 30 község igényeit lefedő tevékenységei olyan átfogó, határon átnyúló célpont létrehozására irányulnak, amely a turizmus, kultúra, kikapcsolódás és sport terén nyújt szolgáltatásokat a Kis- és Mosoni Duna között és mentén húzódó területeken, beleértve a Duna fő folyását. A terület egy különleges vízi jelenség, ahol a három folyó Európa legnagyobb kiterjedésű szárazföldi deltáját alkotja. A rafting és a kerékpárturizmus a Kis- és Nagy-Csallóköz kultúrájával és gasztronómiájával együtt teremtik meg az alapot a közös turisztikai célpont fejlesztéséhez, amely összekapcsolja majd az ez idáig csak helyileg működő idegenforgalmi szervezeteket, így más európai célpontokkal is fel tudja venni a versenyt. A projekt keretein belül Szlovákia és Magyarország több mint 36 pontján épül ki a kerékpáros és vízisport-infrastruktúra, továbbá sor kerül a Jókai falumúzeum és vízimalom felújítására, Somorján Víziturisztikai Központ kiépítésére, Tőkésiszigeten Korzó alapítására, valamint a határokon átnyúló turisztikai célpont stratégiájának létrehozására beleértve a saját marketing márka bevezetését. A közös turisztikai célpont létrehozása, hosszú távú fejlesztése és propagálása a desztinációmenedzsment több résztvevőjének együttműködése, illetve a szlovák és magyar önkormányzatok közvetlenül vagy közvetve finanszírozott tevékenységei révén valósul meg. A projekt időtartama 24 hónap, összköltsége 2,863,279.37 EUR.
 KÖZÖS TEVÉKENYSÉGEK
A közös marketing stratégia és a “Duna szárazföldi deltája” kialakítása, a márka, az ökoturisztikai kínálati csomagok és a közös arculat fejlesztése
Turisztikai termék létrehozása: BS (LB) és MVÖ (B2) közösen koordinálják a „Duna szárazföldi deltája” elnevezésű, új határon átnyúló desztináció létrehozásához szükséges bilaterális fejlesztési és marketing stratégia, valamint akcióterv elkészítését. A szlovák és magyar oldalon a turisztikai szektor mikro régióinak létező részstratégiái, az érintett szereplők (szolgáltatók és termék értékesítők, turizmus szervezők, városok és önkormányzatok) találkozójának kimenetei, a projekttalálkozók és a határon átnyúló, a megvitatatandó támákra (menedzsment, marketing, az új határon átnyúló turisztikai desztináció web portálja és mobil applikációja) összpontosító workshop sorozatokon körvonalazódó célok alapján, egy újonnan létrehozott munkacsoport (amelynek munkájában a projektpartnerek képviselői, a turisztikai szektor szolgáltatói, a desztináció menedzsment és a turizmus szektor szereplői, városok és önkormányzatok képviselői vesznek részt) és a pályázati ügynökség egy bilaterális stratégiát és akció tervet fog kidolgozni az új határon átnyúló desztináció számára. A régió turisztikai szektorának minden érintett szereplője információt fog kapni a stratégia javaslatairól és a cselekvési terv lépéseiről, Szlovákiában és Magyarországon egyaránt. Az újonnan létrehozott munkacsoport a projekt után is folytatja működését a régió fenntartható fejlődéséért.
A stratégiák szlovák és magyar oldalon párhuzamosan kerülnek feldolgozásra ugyanazon metodológiával, leírják az új turisztikai desztinációt és annak termékeit („Duna szárazföldi deltája”, „Csallóköz és Kis-Duna”), definiálják a fő túraútvonalakat, látnivalókat, turisztikai csomagok fajtáit, a megfelelő marketing eszközöket és kommunikációs csatornákat. A stratégia egyik eleme lesz a meghatározó turisztikai szolgáltatások és termékek adatbázisa. A bilaterális stratégiai tervek és adatbázisok kimenete egy közös cselekvési terv lesz, melynek célja az új turisztikai termék, a „Duna szárazföldi deltája” fejlesztése és kommunikációja.

A „Duna szárazföldi deltája” új határon átnyúló desztináció termék transznacionális marketing márkájának előkészítését a BSK (LP) koordinálja, mely egy arculati kézikönyv formájában ölt testet, s ehhez hasonlóan egy arculati kézikönyv készül a helyi Kis-Duna marketing márkához is. Mindkét arculati kézikönyv három részből fog állni: alap logókészlet, nyomtatott anyagokhoz használható logókészlet és egy webes megjelenéshez használható logókészlet.
A partnerek közösen hozzák létre az új határon átnyúló „Duna szárazföldi deltája” desztináció termékhez a transznacionális marketing márkát, az arculati kézikönyvben meghatározott arculati alapelveket és szabványokat. A Kis-Duna turisztikai termék márka hiányában a szlovák partnerek ezzel párhuzamosan kialakítják a Kis-Duna marketing márka arculati kézikönyvét, ezzel egységesítik a három érintett régió desztinációjának promócióját. Mindkét kézikönyv tartalmazni fogja a Kis-Duna vízi útjainak turistajelzései, térképek, egy brossúra, roll-up bannerek, PVC bannerek, zászló rendszerek, prezentációs falak, továbbá írószer és papíráru grafikai megjelenítését.
MVÖ (B2) egy kétnapos kerékpáros és kenu tanulmányutat fog szervezni a Duna és a Mosoni Duna régióban magyar és szlovák turisztikai szakértők, vállalkozók, szakújságírók és a projektpartnerek számára (25-30 résztvevő).


A közös ökoturisztikai termék és márka kommunikációs csatornái:
webportál és mobilapplikáció
Figyelemfelkeltés
A partnerek “Green week” nyilvános rendezvényeket; iskolai promóciós látogatásokat, a tanárok, diákok és idegenvezetők számára terepi kurzusokat és kenu túrákat; diákok számára nemzetközi fotóversenyeket, kreatív tanulmányutakat és nyári fotó és videó táborokat szerveznek; promóciós rövidfilmeket és egy oktatófilmet készítenek; reklámozzák a desztinációt nemzetközi konferenciákon; információs táblákat és vízi kilóméter jelzéseket készítenek; trélereket, kerékpárokat, kenukat, kajakokat és vízitúra felszereléseket szereznek be.

NSK (B8) a Nyitra régió „Kis Duna” desztinációját bemutató rövidfilmet készít full HD minőségben (time-lapse fotókkal), drón felvételekkel, utólagos szinkronnal és szerzőijog-védelemmel.

Turisztikai termék létrehozása
NSK (B8) koordinációjával, MVÖ (B2)-vel együttműködve létrehoz a „Duna szárazföldi deltája” új, határon átnyúló desztinációhoz egy turisztikai webportált, egy Facebook profilt és egy mobilapplikációt szlovák, magyar és angol nyelven.
A turisztikai webportál releváns információkat fog nyújtani a határon átnyúló régióról, természeti és kulturális örökségének látnivalóiról és attrakcióiról (azok nyitvatartási idejéről, belépődíjairól, elérhetőségekről), turisztikai szolgáltatásairól (szálláshelyek, étel-ital, kerékpár és hajó bérlési lehetőségek stb.), valamint tartalmazni fog egy eseménynaptárat és egy interaktív térképet (gyalogos, kerékpáros és hajó útvonalakkal stb.). A mobilapplikáció fejlesztése olyan online térképészeti eszközökön fog alapulni, melyek kirándulások megjelenítéséhez és tervezéséhez használatosak és közösségi hálókhoz kapcsolódnak. A turisztikai webportál, a Facebook profil és a mobilapplikáció lehetővé teszi a turisták és a lakosság számára a terület hasznosítását.
MVÖ (B2) egy külön aloldalt fog készíteni a Szigetköz Turizmusáért Egyesület létező webodalához, továbbá részt vesz az új, határon átnyúló „Duna szárazföldi deltája” desztináció termék webportáljának, Facebook profiljának és mobilapplikációjának kialakításában. A magyar partner ugyanakkor egy bannert is elhelyez a Szigetköz Turizmusáért Egyesület webodalán, mely a weboldal látogatóit átirányítja az új turisztikai portálra.
NSK (B8) két határon átnyúló workshopot szervez, melyek témája az új, határon átnyúló „Duna szárazföldi deltája” desztinációt bemutató webportál és mobilapplikáció lesz. Mindkét workshop tartalmazni fog egy projekt csapat találkozót is.


Kitüntetettek

Abda Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 2006-ban rendeletet alkotott a kitüntető címekről, díjakról, illetve azok adományozásának rendjéről a település szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyek méltó elismerésben részesítése érdekében, valamint azért, hogy személyüket és cselekedetüket megfelelőképpen értékelje és példaként állítsa a jelen és utókor számára.

 

Tájékoztatjuk a T. Olvasókat, hogy a rendelet szerint valamennyi Abdán élő választópolgár, a községben működő politikai és társadalmi szervezet jogosult javaslatot tenni minden év január 31-ig a képviselő-testület részére a díjak és címek adományozására vonatkozóan!

 

Az elmúlt időszakban az alábbi személyek részesültek a 22/2006.(VIII.31.) rendelet szerinti


ABDÁÉRT ÉLETMŰ DÍJ
2007: Tolnay József (9151 Abda, Bécsi u.)
 
ABDÁÉRT PEDAGÓGIAI DÍJ
2008: Szabó Zsoltné (9151 Abda, Vasút u.)

ABDA ÉRDEMES POLGÁRA CÍM
2009: Pozsgai Győző (9151 Abda, Szent Imre u.)

ABDÁÉRT IPARI DÍJ
2009: Josef Fliegl (9151 Abda, Pillingér-puszta)

ABDÁÉRT KULTURÁLIS DÍJ
2009: Somogyi Éva (9151 Abda, Szent Imre u.)


ABDA ÉRDEMES POLGÁRA CÍM
2010: Somogyi György (9151 Abda, Szent István u.)
 
ABDÁÉRT VÁLLALKOZÓI DÍJ
2010: Harnyas István (9151 Abda, Szent István u.)

ABDÁÉRT ÉLETMŰ DÍJ
2011: Hegedüs Miklós (9151 Abda, Bécsi u.)

ABDÁÉRT KULTURÁLIS DÍJ
2012: Füzfa Ottó ( 9151 Abda, Szent Imre u.)
ABDÁÉRT VÁLLALKOZÓI DÍJ
2012: Piszkei Gábor (9151 Abda, Szent István u.)

ABDA CIVIL TÁRSADALMÁÉRT DÍJ
2013: Dudás Ferencné (9151 Abda, Akác u.)
 
ABDÁÉRT KULTURÁLIS DÍJ
2015: Balogh Sándorné ( 9151 Abda, Szent Imre u.)
ABDA CIVIL TÁRSADALMÁÉRT DÍJ
2016: Szücs Gábor (9151 Abda, Hársfa u.)

Koronavírus

Meghívó

56meghivo

Próba

fewfrewf jj

rtr

fdefr fdsfds fdsfdsfdsf fdsfdsfds
    fsdfdsfdsfdsfds  
       

 

  dsfds
  dadas dadas
     

Letöltés

 

 

 

Ikrényi Napsugár Napközi Otthonos Tagóvoda felújítása és bővítése

infoblokk kedv final felso cmyk ERFA 200Projekt megnevezése:

Ikrényi Napsugár Napközi Otthonos Tagóvoda felújítása és bővítése

Projekt azonosító száma:

TOP-1.4.1-15-GM1-2016-00004

Kedvezményezett:

Rábca Menti Községek Önkormányzatainak Köznevelési Intézményfenntartó Társulás

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:

127 699 999 Ft

A finanszírozás típusa:

Európai Regionális Fejlesztési Alap

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja:

2017. július 1.

A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja:

2019. február 28.

 

Projekt bemutatása

Rábca Menti Községek Önkormányzatainak Köznevelési Intézményfenntartó Társulás 100%-os európai uniós támogatást nyert az Ikrényi Napsugár Napközi Otthonos Tagóvodájának fejlesztésére és bővítésére. Ez azt jelenti, hogy az 127,7 millió forintos Európai Regionális Fejlesztési Alaptól kapott támogatásból infrastrukturálisan fejlesztik, és több helyiséggel bővítik az Intézményt.

Az Ikrényi Napsugár Napközi Otthonos Tagóvoda 2008. óta az abdai Mézeskalács Körzeti Napközi Otthonos Tagóvoda, a Börcsi Pitypang Napközi Otthonos Tagóvoda mellett a 1997. évi XXXV. Tv. 8. §-a alapján létrejött Abda Község Önkormányzata, Börcs Község Önkormányzata és Ikrény Község Önkormányzata által létrehozott intézményfenntartói társulás fenntartásában működő intézmény.

A társulás óvodái közül az Ikrényi tagóvoda az, amely a településen élő kisgyermekek közül a férőhelyhiány miatt lényegesen kevesebb gyermeket tud fogadni. Ennek oka nagyrészt az Ikrényi tagóvodának az elavult, szűkös infrastruktúrája. Az Ikrényi Napsugár Napközi Otthonos Tagóvoda 1979. évi alapítása és felépítése óta a kisebb felújításokon kívül nem esett át jelentősebb korszerűsítésen, bővítésen, annak ellenére, hogy a község lakossága folyamatosan nőtt 2011. év óta az új telkek kialakítása és mintegy 65 család beköltözése révén. A tagóvoda nagyrészt több mint 30 éves felszereltséggel működik ma is, és igyekszik kiszolgálni az egyre bővülő gyermeklétszámot.

A Napsugár Napközi Otthonos Tagóvoda kedvezőtlen adottságai ellenére igyekszik mindent megtenni, hogy a gyerekek és a szülők igényeit a lehető legjobban kielégítse. Minden évben próbál megújulni, színesedni, ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy a tagóvoda gyereklétszáma évről évre növekvő tendenciát mutat. A község lakosságának növekedésével a tagóvoda jelenlegi formájában már nem tudja befogadni a megnövekedett gyermeklétszámot sem.

Egy korszerű tagóvoda kialakítása kizárólag a régi épülethez való hozzáépítéssel valósulhat meg, mivel a régi épület nem rendelkezik azzal a területnagysággal, hogy abban minden neveléshez fontos helyiség helyet kaphasson. A projekt megvalósulása során A projektünk átfogó célja az Ikrényi Napsugár Napközi Otthonos Tagóvoda felújítása és bővítése, a túlzsúfoltság megszüntetése, valamint a meglévő infrastruktúra fejlesztése, amely jelenti a tagóvodai épület felújítását, bővítését, az eszközállomány megújítását.

 

Abda Híradó

Mozaik

Alkategóriák

Riportok

image

Abda SC – tisztújítás

Január 24-én tartotta meg a helyi labdarúgó sportegyesület a tisztújító közgyűlését. A tagságból 47 fő jött el a közgyűlésre, mellyel Bővebben...

Kampánygyűlés a Községházán

Tudvalévő, hogy az idei országgyűlési választások időpontjától változtak választási körzetek. Abda (Börccsel együtt) az eddigi győri körzetből a mosonmagyaróvári körzethez Bővebben...

Ravatalozó

A tervezett ütemben halad temetőnkben az új ravatalozó építése. A kivitelezők már a födém építésénél tartanak, de hamarosan birtokba vehetik Bővebben...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
zrnyi_ilona_ltalnos_iskola.gif pv-logo KÖZVILÁGÍTÁSI
HIBABEJELENTÉS
eon zrt

gyor_hulladek_honlap_banner.jpg

gellérné  
os-nagy.jpg nfu_s vati_s 091026ESZA
ovoda honlapra_msolata infoblokk kedv final felso cmyk ERFA 200 Abda C tabla infoblokk kedv final CMYK ERFA

Levegőminőség

GPS koordinátáink:
47.69650, 17.54417


EOV koordinátáink:
537170, 262496

google maps

banner00

microwave
sz2020