Közlemény Emlékek éjszakája

Abdai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, 9151 Abda, Szent István utca 3.

Iktatószám: A/2228-10/2019.

Ügyintéző:   Dr. Pásztorné Csapó Anita

Tel.:              96/553-239

Tárgy: Közlemény

Emlékek éjszakája

alkalmi rendezvény tartásának

engedélyezése

Kifüggesztés: 2019. 10. 08.               Levétel: 2019. 10. 23.

Közlemény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (1) bekezdése alapján a 9151 Abda, Bécsi utca 1. szám. 0101/10 hrsz. alatt, Emlékek éjszakája elnevezéssel megrendezésre kerülő alkalmi rendezvény hatásterületén (Abda Rákóczi telep, Győr-Pinnyéd Új sor, Győr Újító utca) élők részére az alábbi közleményt közhírré teszem:

Eljáró hatóság: Abdai Közös Önkormányzati Hivatal

Az ügy tárgya: Emlékek éjszakája alakami rendezvény tartásának engedélyezése

Az ügy iktatási száma: A/2228-1/2019.

Ügyfél neve, székhelye: Arraboniqa Event Kft., 9134 Bodonhely, Dózsa György utca 47.

                                        

Rendelkező rész:

Az Abdai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a 9151 Abda, Bécsi utca 1. szám, 0101/10 hrsz. alatt (Mundo parkoló) megrendezésre kerülő alkalmi zenés-táncos rendezvényre szóló rendezvénytartási engedély ügyében az alábbiakat közhírré teszi:

Üzemeltető:             Arraboniqa Event Kft.,

Székhely:                   9134 Bodonhely, Dózsa György utca 47.

Cégjegyzékszám:      Cg. 08-09-028787,

Statisztikai számjel: 25862456-8230-113-08

Az Arraboniqa Event Kft. (székhely: 9134 Bodonhely, Dózsa György utca 47. szám) kérelmére,

az Emlékek éjszakája elnevezésű alkalmi zenés-táncos rendezvényre szóló rendezvénytartási engedélyt az alábbi időpontra és helyszínre, 3/2019. nyilvántartási szám alatt kiadom, egyben nyilvántartásba veszem.

               Abda 0101/10. hrsz., Club Mundó parkolóban felállított rendezvénysátor,

               2019. október 12. 22:00 órától 2019. október 13. 05:00 óráig.

A rendezvénysátor egyidejű legnagyobb befogadóképessége 1500 fő.

                      

Felhívom figyelmét, hogy a jelen határozatommal együtt kiadott rendezvénytartási engedélyről szóló igazolást köteles a rendezvény helyszínén tartani.

Ezen határozat ellen önálló jogorvoslatnak van helye. A határozat ellen a döntés közlésétől számított 15 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei kormányhivatalhoz (9021 Győr, Árpád út 32.) címzett, de Hivatalomhoz benyújtott fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés illetéke 5. 000.-Ft.

Indokolás kivonata:

Az Arraboniqa Event Kft. rendezvénytartási engedély kiadását kérelmezte, az Emlékek Éjszakája elnevezésű alkalmi rendezvény vonatkozásában.

A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 08.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés értelmében zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható.

Ugyanezen jogszabály 2. §-a szerint: „Zenés, táncos rendezvény: rendszeresen, vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, a vendégek szórakoztatását szolgáló zenés, táncos esemény.”

A rendelkező részbe foglaltak szerint döntöttem, mivel:

- az engedélyezett esemény zenés, táncos rendezvénynek minősül,

- a jogosult a szükséges okiratokat csatolta,  

- jogosult, az illetéket a kérelem beadásával egyidejűleg lerótta.

Fent leírtak alapján a rendelkező részbe foglaltak szerint döntöttem.

Határozatomat fenti jogszabályok alapján hoztam meg.

A jogorvoslati lehetőségről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (a továbbiakban: Ákr.) 112. §, 116. § (2) bekezdés a) pontja, 118. § (2), (3) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés illetékének mértékéről az illetékekről szóló módosított 1990. évi XCIII. törvény 29. §. (2) bekezdése rendelkezik.

A jegyző hatáskörét a Rendelet 3. § (3) bekezdése, illetékességét az Ákr. 16. § (2) bekezdése állapítja meg.

A közhírré tett döntés az érintett ügyfelek – az ügyféli jogállás igazolása mellett – számára az ügyintézőnél ügyfélfogadási időben megtekinthető, az Abdai Közös Önkormányzati Hivatalban, 9151 Abda, Szent István utca 3. szám alatt.

A Közlemény közzétételre kerül továbbá Abda község honlapján (www.abda.hu).

Abda, 2019. október 08.

Komjáti János sk.

jegyző

  1. Hatásterületen élők, szomszédos ingatlannal rendelkezni jogosultak, közhírré tétel útján

-          Abda, Rákóczi telep

-          Győr-Pinnyéd, Új sor

-          Győr, Újító utca

infoblokk kedv final CMYK ERFA

Abda C tabla

Hírlevél


GPS koordinátáink : 47.69650, 17.54417
EOV koordinátáink :    537170, 262496
google maps

microwave

Pityer vendégház Abda

banner00

Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására, látogatási szokásaik követésére nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.