Kutak engedélyezése

KÚTENGEDÉLYEZTETÉS Abdán

Mint az ismert, a házi vízigényt kielégítő lakossági kutaknak vízjogi fennmaradási engedéllyel kell rendelkezniük 2023. után (ld. A vízgazdálkodásról szóló törvény 29. § (7.) bek. és 41/2017. BM rendelet), ennek hiányában 300 000 Ft-ig terjedő bírság szabható ki a tulajdonosokra. (Döntse el mindenki, hogy bízik-e egy újabb határidő halasztásban, a kötelezettség eltörlésében vagy most egy viszonylag alacsony díjért letudja a felmérést….!)

Ezért most – a kezdeményezés önkormányzati egyetértésével – Abdán május 25-29-e között (kedd-szombat) szakemberek vállalják a jelentkezőknek település-szinten az engedélyeztetési dokumentáció elkészítését még jóval a határidőt megelőzően, igen kedvező áron. Az (egyébként engedélyezés szempontjából) jegyzői hatáskörbe tartozó

fúrt kutak eljárási díja 11 000 Ft, ásott kutaké 6 000 Ft.

A folyamat minden további költségtől (ÁFA, illeték kiszállási díj, stb.) mentes, környezetünk védelmét és az erőforrásainkkal való felelős gazdálkodást szolgálja, javasoljuk, éljenek a lehetőséggel!

Jelentkezés, időpont egyeztetés az önkormányzatnál,

munkaidőben személyesen vagy telefonon a recepción.

Telefonszám: +36 96 553-233

E-mail cím:     Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Egyéb felmerülő kérdésekben a következő elérhetőségeket lehet keresni:

+36 20 800-3637 telefonon, vagy az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Regisztrálni csak az önkormányzatnál lehet amiatt ezek az elérhetőségeket ne használjál!

A jegyzői hatáskörbe tartozás feltételei:
– magánszemély a kérelmező

– 500 m3/év vízigénybevétel alatti

– a vízkivétel házi ivóvízigény és a háztartási igények (pl. öntözés) kielégítését szolgálja

– a kút épülettel rendelkező ingatlanon van

– a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál

– a kút helye nem érinthet vízbázis-védelmi védőterületet, karszt- vagy rétegvizet.

Ha a fenti feltételek valamelyikének nem felel meg a kút, akkor az már nem a helyi jegyző, hanem a katasztrófavédelem hatáskörébe tartozik. Ezen fúrt kutak engedélyeztetése 19000.- Ft, ásott kutaké pedig 14000.- Ft. Ebben a kérdésben is hívják bátran a szakembereket!

A kérelem adatlapja IDE kattintva letölthető az Internetről vagy személyesen (e-mailben) is kérhető az abdai Községházán munkaidőben a recepción. A kérelem kitöltése előre nem kötelező, de gyorsítja a helyszíni munkát és amennyiben az ingatlannak több tulajdonosa van, mindenkivel előre aláírattatható! Tehát több tulajdonos esetén vagy ha a kérelmező nem tud a helyszínen lenni a felméréskor mindenképp tanácsos a KÉRELMET már előre beszerezni, a színnel jelzett rovatokat kitölteni, de minimum az aláírásokkal (ez két helyen szükséges) ellátni!

Szabó Zsolt polgármester

Tájékoztató az Óvodai és Bölcsődei felvételi eljárásrendről

Képkivágás2

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÓVODAI ÉS BÖLCSŐDEI FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDRŐL

 

Tisztelt Szülők!

 

Elsődleges célunk, hogy valamennyi beiratkozott gyermek számára biztosítani tudjuk az óvodai és bölcsődei elhelyezést.

Az óvodai nevelés a gyermek 2,5 éves korától kezdődhet, és az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig tart. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) kimondja, hogy a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szülő – tárgyév május 25. napjáig a járási kormányhivatalhoz benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a hirdetményben meghatározott időpontban.

Óvodaköteles gyermek esetében a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése alapján a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője az Nkt. 45. § (10) bekezdése szerint megküldött nyilvántartás alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.

Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.

A 2,5 éves gyermekek csak abban az esetben vehetők fel, amennyiben már minden 3 éves és annál idősebb, a körzetben lakóhellyel, vagy annak hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek óvodai elhelyezése megtörtént.

A jelentkezést követően a gyermekek felvételéről az adott intézmény vezetője döntést hoz.

Az óvodavezető a felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését és az esetleges kérelem elutasítására vonatkozó döntését írásban közli a szülővel, legkésőbb 2021. május 31-ig.

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt.

Bölcsődébe felvehető: minden olyan kisgyermek, akinek szülei, nevelői, gondozói valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani a napközbeni ellátást, akinek szülője, vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, valamint előnyben kell részesíteni a felvételi eljárás során azon kisgyermeket, akinek szociális vagy egyéb ok miatt egészséges fejlődése érdekében szükséges a bölcsődei nevelés, gondozás.

Óvodai és Bölcsődei beiratkozás a 2021/2022. tanévre

Mézeskalács Körzeti Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

9151 Abda, Szent Imre u. 2.

Telefon: 96/350-349

ÓVODAI és BÖLCSŐDEI

BEÍRATKOZÁS a 2021/2022. tanévre

következő időpontokban lesz

Óvodába

2021. május 4. (kedd): 8 -15 óráig

2021. május 5. (szerda): 8 – 15 óráig

2021. május 6. (csütörtök): 8 – 15 óráig

Bölcsődébe

2021. május 4. (kedd): 8 – 15 óráig

2021. május 5. (szerda): 8 – 15 óráig

Kérjük, hozzák magukkal gyermekük lakcímkártyáját, születési anyakönyvi kivonatát és TAJ kártyáját, valamint a szülő személyi igazolványát és lakcímkártyáját!

Felhívás Diákoknak közösségi szolgálat teljesítésére

Közösségi szolg

Levegőminőség

Hírlevél


GPS koordinátáink : 47.69650, 17.54417
EOV koordinátáink :    537170, 262496
google maps

microwave

Pityer vendégház Abda

banner00

Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására, látogatási szokásaik követésére nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.